De hersenen van een dolfijn zijn qua grootte vergelijkbaar met die van mensen. Hun hersenen zijn 4-5 keer groter dan die van andere dieren van vergelijkbare grootte.

Book Now Book Now